?>
+49 (0) 511 3605699

Phép đại lý kinh doanh dược phẩm

Theo điều § 52A đoạn 1 luật kinh doanh và tiếp thị dược phẩm (Luật về dược phẩm – AMG). Là đại lý kinh doanh dược đa quốc gia, chúng tôi được cấp phép kinh doanh dược theo điều § 2 đoạn 1 hoặc đoạn 2 số 1 AMG và sản phẩm kiểm tra huyết thanh hoặc kháng nguyên cho trụ sở chính tại Grosser Hillen 22, 30559 Hannover, Germany do chính quyền Tiểu bang Niedersachsen – Hannover, Germany.

Số: 41403/H-133 ngày 07.06.2013

GIỚI THIỆU

tradeMED GmbH & Co. KG là đại lý kinh doanh dược đa quốc gia, có trụ sở chính tại Đức và chi nhánh trên toàn Châu Âu...

 

Đọc thêm

TRỤ SỞ CHÍNH

tradeMED GmbH & Co. KG
Grosser Hillen 22, 30559 Hannover, Germany
Tel.:     +49 (0) 511 - 360 56 99
Fax:     +49 (0) 511 - 360 54 66
 
Mobil:   +49 (0) 175 - 388 9 388
Email:   info@trademed.co
 

Map
Scroll to top